top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraZdena Živa

DODOLA - úcta vodě

Je období ŽNÍ, období sklizně. Sklízíme obilí a z posledního snopu vyrobíme panu a panáka, příslib další dobré sklizně a úrody. Upečeme koláč a podělíme se o něj se svými blízkými. Tento rok (2018) byla první sklizená pole vidět v Polabí již v období Kupadel, letního slunovratu. Při očistné koupeli jsme vzdávali úctu vodě a následně i ohni.

V Ottově slovníku naučném si můžeme přečíst o Dodole. Dodola (Doda), národní obřad u Jihoslovanů, zejména Srbů a Chorvatů, konaný v době letního sucha a popsaný již Karadžićem. Neprší-li dlouho, sejdou se dívky, jedna z nich se svlékne, celá se obváže úplně kvítím a travou, takto oděná dívka je dodolou. Potom zpívajíce chodí od hospodářství k hospodářství. Dodola před každým hospodářstvím tančí, načež jí hospodyně polévá ji vodou. Dodolské písně obsahují prosbu o déšť (da udari kiša) a za každým veršem opakuje se refrénn oj dodo, dodole! V Dalmacii dívku zastupuje jinoch, zvaný prpac, a v Bulharsku dívka ověšená kvítím a travou sluje ďuďul. Obřad ten nyní mizí, pronásledován jsa kněžstvem.

Dodola či Perperuna je rituál k zajištění deště, který byl znám na Balkáně, především u Slovanů. Někdy je obřad personifikován a Perperuna chápána jako ženský protipól Peruna.

O Dodole a rituálech spojených s vodou píše i Čeněk Zíbrt ve svém Seznamu pověr a zvyklostí pohanských z VIII. Věku.

Rituál Dodola se prováděl právě v období po letním slunovratu až do období žní, slunce máme dostatek a k úrodě je potřeba i voda.

Tanec Perperuny - Marek Hapon


Hej Dodolo


Kdo bude nosit výhonky trávy a kukuřice

Nejspolehlivější mladá žena, která se kdy narodila

Kdo bude mít ve vlasech jarní květy

Nejkrásnější mladá žena

Hej Dodolo

Peperuno Peperuno

Hej Dodo Dodo Dodolo


Kdo bude vybrán jako naše Dodolka

Kdo bude vybrán jako náš déšť

Kdo bude letošní Peperuna

Strážce kukuřičných polí a rostoucích zahrad

Hej Dodolo

Peperuno Peperuno

Hej Dodo Dodo Dodolo


Kdo je nejkrásnější mladá žena, která se kdy narodila

Měla by mít na sobě květ hrušně a hlohu

A kdo nám přinese zlatý čas

Zdobený z listí javoru

Hej Dodolo

Peperuno Peperuno

Hej Dodo Dodo Dodolo


A kdo nám vytvoří duhu

Věnce rozptýlit na potok

A kdo šije vlnky na naší řece

A při svítání si umyje tvář v rose

Hej Dodolo

Peperuno Peperuno

Hej Dodo Dodo Dodolo


V žíznivých oblastech nyní a všude

Požehnejme naší práci a pilně se snažme

Přinesme zlatý letní poklad

A počítejme pro nás a zvažme úrodu

Hej Dodolo

Peperuno Peperuno

Hej Dodo Dodo Dodolo

84 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page